Ismene en Orestes 1999

Ismene en Orestes | Laurens Spoor
Mei 1999, Twee tragi-komedies in alexandrijnen

Regie | Erik Pechler
Vorm | Henrike de Goede
Spel Orestes | Gerrit Braaksma, Wim Dubbink, Veerle Jacobs, Marieke Klaver, Yvette van der Linden, Ilke van Oosten

Spel Ismene | Gerrit Braaksma, Wim Dubbink, Yvette van der Linden, Howard Teunisse

Ismene en Orestes vormen 2 hedendaagse in alexandrijenen gestelde bizarre bewerkingen van respectievelijk ‘koning Oedipus/Antigone’ en ‘Elektra’ van Sophocles. Spoor hanteert een nadrukkelijk parodierende schrijfstijl waardoor hij erin slaagt de figuren een zekere tragiek mee te geven. Deze combinatie van komedie en tragiek, ondersteund door een stuwend rijmend ritme, maakt Ismene en Orestes tot twee bijzondere stukken. Onder regie van Erik Pechler werden 2 afzonderlijke voorstellingen opgevoerd, die qua speelstijl en vorm ver van elkaar stonden. Deze splitsing werd versterkt door een strakke vormgeving in Orestes en een speels burgerlijke in Ismene.